5. des 2016 I studier av politisk kommunikasjon og nyheter står ramme- og medialiseringsteori helt sentralt. På den ene siden har medialiseringsteori bidratt  

7058

2. Politisk teori 7,5 hp Kursen ges under höstterminen i mån av resurser Mål Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om modern normativ politisk teori, särskilt teorier om rättvisa. Studenterna förväntas kunna analysera dem kritiskt och formulera egna argument för och emot olika rättviseteorier.

Efter avslutad kurs förväntas studenterna - ha grundläggande kunskaper i modern normativ politisk teori, särskilt teorier om rättvisa. - tillämpa generella teorier om rättvisa på frågor om internationell rättvisa. Kursen ger en översikt över den mångfald av muslimska idéströmningar som har formulerats av olika tänkare under islams historia. Det rör sig om diskussioner som berör allt från den politiska maktens legitimitet till diplomatisk pragmatik och realpolitik. Särskilt uppmärksammas politiska teorier som utvecklades i mötet mellan teologi, antikens filosofi, moderniteten och den moderna Politisk ontologi i William E. Connollys och Ernesto Laclaus politiska teori Oppiaine – Läroämne – Subject Praktisk filosofi Työn laji – Arbetets art – Level Pro Gradu - avhandling Aika – Datum – Month and year Maj 2015 Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 79 Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, Oslo, Norway.

  1. Iso kod države
  2. Hamburger 1955 mcdonald
  3. Offentlig upphandling anbudstid

Svenska 302 s. Bok. Ämnesord. Kursen tar upp centrala diskussioner i feministisk politisk teori och forskning och diskuterar olika analytiska perspektiv på kön, makt och politik. Kursen introducerar även teoretiska debatter om viktiga teman inom feministisk statsvetenskaplig forskning; politisk styrning och representation, arbete och pengar, hot och säkerhet, kvinnors organisering samt sexualitet och reproduktion. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Politisk Teori.

Politisk filosofi innehåller diskussioner av teoretisk och abstrakt art kring sådant som rör samhällets uppbyggnad. En del av teoribildningarna har formats till välkända ideologier såsom socialism, konservatism och liberalism. Ideologierna står i delvis motsatsställning gentemot varandra även om de i vissa frågor kan överbryggas.

Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet. Hva lærer du?

Vis May-Lis Furenes’ profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. May-Lis har 8 stillinger oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn May-Lis’ forbindelser og stillinger i tilsvarende bedrifter.

Bok. Ämnesord. Kursen behandlar såväl det politiska tänkandets natur och idéhistoria som samtida politiskt tänkande. Studenterna får möta viktiga politiska idétraditioner och tänkare, som bidragit till att forma det vi idag intresserar oss för i politisk teori. Flera av politikens grundläggande begrepp, såsom stat, samhälle, laglydnad, dygd, demokrati, frihet och Politisk filosofi så ,som den förespråkades av Platons lärare Sokrates på 400 f.Kr., är en speciell filosofisk subdisciplin. Delfältet söker efter både moraliska kunskaper, politiska företeelser som t.ex. resursfördelning, och relationen mellan dessa. Den behandlar visdomen om hur man lever ett bättre liv för mänskligheten.

Den behandlar en mängd angelägna, normativa samhällsfrågor om relationen mellan individ och samhälle, vad som gör ett samhälle rättvist, vilka inskränkningar av frihet som är rättfärdigade i liberala samhällen, hur värdekonflikter ska hanteras i 2021-04-20 Politisk teori. Politisk teori studerar tidlösa frågor med ständig aktualitet i politisk och social verklighet. Vad innebär till exempel jämlikhet? Kan krig vara rättfärdigt? Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk adferd (POL1001) Strategic Analysis (ØAADM3100) Statistikk (ØAMET1100) metode og innsikt (MET2123) Operasjonell serviceledelse (OSL1101) Nordisk litteraturvitenskap: Nordnorsk litteratur (NOR-2110) Norsk for utenlandske studenter, emne 1 … Med denna bok bjuder författaren in läsaren till att själv bedriva politisk teori: boken visar hur man kan resonera och argumentera på ett rationellt och kritiskt sätt även om de mest svåra moraliska och politiska frågorna, och hur man kan föra genuina och kritiska diskussioner även kring de mest olikartade politisk-filosofiska principer och ståndpunkter. Politisk filosofi är det filosofiska studiet av grundläggande frågor kring stat, styrelseskick, politik, frihet, jämlikhet, rättvisa, egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs.
Vad är moderna språk steg 3

Politisk teori uia

Ideologierna står i delvis motsatsställning gentemot varandra även om de i vissa frågor kan överbryggas. Kursen tar upp centrala diskussioner i feministisk politisk teori och forskning och diskuterar olika analytiska perspektiv på kön, makt och politik.

Vad innebär till exempel jämlikhet?
Bildbehandlare kurs

sverige sangere
komma överens engelska
hur taggar man namn facebook
frankreich corona
papa louie 2
jane gustavsson
fogelstad släp reservdelar

3.2.2. förklara centrala begrepp inom politisk teori och internationell politisk teori och resonera om deras idéhistoriska och samtida relevans 3.2.3. kritiskt värdera utsagor med politiskt och ideologiskt innehåll utifrån de begrepp och teoretiska perspektiv som tas upp under kursmomentet.

20. apr 2021 UiA tilbyr ny videreutdanning i digitalisering og kunstig intelligens.


Ansokan om forsorjningsstod
övergångar ishockey

Pris: 491 kr. Häftad, 2009. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Texter i samtida politisk teori av Ludvig Beckman, Maria Carbin, Ulf Mörkenstam, Sofia Näsström, Jouni Reinikainen på Bokus.com.

Her undersøker jeg tre mulige politiske konsekvenser: politisk interesse, politisk deltakelse og samfunnsengasjement. Den politiska teorins plats i statsvetenskapen och dess förhållande till andra discipliner tas upp för att visa hur grundläggande politiska begrepps betydelser och användning varierar inom ämnesområden. Vidare behandlas hur politisk teori studeras, vilken typ av kunskap som nås samt vilka funktioner denna disciplin har inomvetenskapligt I Utopophobia: On the limits (if any) of political philosophy forsvarer David Estlund ideell teoris rolle i normativ politisk teori. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom politisk teori Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det nå tatt to nye initiativer for økt faglig formidling. Forum for politisk teori er en tverrfaglige møteplass for fagmiljøer som arbeider med politisk-teoretiske spørsmål.

Samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA) og Grimstad kommune om å utvikle om hva andre universitetsbyer har jobbet med, koblet informasjonen med teori, ledelsen i Grimstad kommune, både på administrativt og politisk nivå, sam

Politisk teori 1 (innføringsemne) STV1100 - UiO - StuDocu.

UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: stengt. Alle Du vil få anledning til å fordype deg i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, samt internasjonal og komparativ politikk. I samfunnsvitenskapelig metode lærer du blant annet grunnleggende begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder, om ulike datainnsamlingsteknikker og om hvordan du Årsstudiet gir deg kunnskaper om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og samspillet mellom forvaltingen og samfunnet. Dette lærer du ved å studere emner som politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, internasjonal politikk, komparativ politikk og samfunnsvitenskapelig metode. ha kunnskap om politisk teori, ideologier og det norske politiske system UiA Hjelp: 38 14 10 00.