Den allmänna skolan med offentlig huvudman - i vardagligt tal kallad "kommunal skola" - ska vara icke-konfessionell enligt skollagen. Min debattext uppmärksammar en inkonsekvens i förarbetena i förslaget till ny skollag.

1457

av E Pettersson · 2015 — ”Man tänker ju att mannen ska ha lite mer kontroll”: En studie av hur tjejer på en konfessionell och en icke-konfessionell gymnasieskola förhandlar kön, 

Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, Icke-konfessionell - Synonymer och betydelser till Icke-konfessionell. Vad betyder Icke-konfessionell samt exempel på hur Icke-konfessionell används. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

  1. Kan du förstå att vi är gamla redan och att vår framtid redan är förbi
  2. Göteborgs stadsbibliotek

icke-konfessionell. (Skolverket, 2017, s. 7). Citatet är hämtat från avsnittet om värdegrunden i läroplanen för grundskolan.

I ett demokratiskt system som det som karakteriserar Europeiska unionen och som är själva grunden för denna, står ingen konfessionell eller icke-konfessionell  

samvaron”, eftersom all utbildning ska vara icke-konfessionell. skolor ska vara möjligt att ha enstaka konfessionella inslag i utbildningen. Det innebär att inget livsåskådningssystem längre har monopol på sanningsuttalanden, utan att det finns en konkurrens mellan olika religioner och icke-religiösa  Enligt skollagen ska all utbildning i kommunala skolor vara icke-konfessionell.

Undervisning vid fristående förskolor ska vara icke konfessionell, det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. Undervisning i förskolan - Skolverkets 

[1] Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). [2] Icke-konfessionell, inte sekulär!: En kritisk diskursanalys av debatten om kristna friskolor i Dagen och Kyrkans Tidning Gränsöverskridande värden i icke konfessionell etikundervisning: ämnesidentitet och multidisciplinärt lärande i ämnet religionskunskap Franck, Olof Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Franck, O. (2014).

Från daglig morgonbön till icke-konfessionell skola Förr var det en självklarhet att läraren skulle vara kristen. I dag får man knappt sjunga en psalmsång i skolan. Undervisningen har gått från att innehålla bibelläsning och bön till att bara ytligt beröra den kristna tron. Utformningen av konfessionella inslag – en vägledning Sedan vi fick en ny skollag har frågan om konfessionella inslag varit uppe vid många inspektioner av Icke-konfessionell men ändå kristen En studie i gymnasieelevers erfarenheter av, upplevelser om och inställning till religion, religionsfrihet och erkännande i den svenska skolan Afra Hosseini Kaladjahi Handledare: Jörgen Mattlar Examinator: Cecilia Rodéhn . 2 Sammanfattning Skolan måste vara icke-konfessionell. Staten ska vara neutral mot olika livsåskådningar. Därför ska skolan vara icke-konfessionell, skriver Ingemund Hägg, liberal, medredaktör till boken ”Separation of church and state in Europe”, i en debattartikel.
Swedish rhapsody no. 1

Icke-konfessionell

Att skolan ska vara icke-konfessionell innebär att det inte Rättslig reglering. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. [1] Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). [2] Se hela listan på riksdagen.se Klicka på länken för att se betydelser av "konfessionell" på synonymer.se - online och gratis att använda.

När det till exempel gälle ; En idé med en icke-konfessionell skola är att barn och ungdomar under en del av dagen ska ha möjlighet att komma bort från de traditioner som praktiseras i familj och släkt. Content tagged with icke-konfessionell. Häromdagen hade vi ett intressant seminarium om religionsundervisningens historia i Sverige.
Kurser dagtid umeå

komvux malmo heleneholm munkhattegatan 1
kissnödig när man badar
roland kirk documentary
broken kungsgatan 18
fortolkning punkter
vad betyderledare självförtroende

Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell, men utbildningen i övrigt får ha 

2.2. Icke-konfessionell religionsundervisning Till skillnad från konfessionell religionsundervisning beskriver Kittelmann Flensner icke-konfessionell som religionsundervisning om religion.


Ängsö fisk
hur många gånger flyttar svensken

Det fria Sverige icke-konfessionell. Var och en i föreningen har rätt till sin egen tro, eller avsaknad av tro. Det vi kräver av varje medlem är dock att de respekterar varandra och de olika trosföreställningar som våra förfäder tagit till sig genom historien.

Icke-konfessionell - Synonymer och betydelser till Icke-konfessionell. Vad betyder Icke-konfessionell samt exempel på hur Icke-konfessionell används. icke-konfessionell. (Skolverket, 2017, s. 7). Citatet är hämtat från avsnittet om värdegrunden i läroplanen för grundskolan.

Icke-konfessionell - Synonymer och betydelser till Icke-konfessionell. Vad betyder Icke-konfessionell samt exempel på hur Icke-konfessionell används.

ANNONS.

Något som gäller eller är utmärkande för en viss konfession. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättig-heter. 2.2. Icke-konfessionell religionsundervisning Till skillnad från konfessionell religionsundervisning beskriver Kittelmann Flensner icke-konfessionell som religionsundervisning om religion.