STIFTELSEN KUNGÄLVSBOSTÄDER,853300-0579 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, adress mm för STIFTELSEN KUNGÄLVSBOSTÄDER

8620

2,64. Källa: Årsredovisningar för 2014. 2. Det kan noteras att inte nog med att ” övervärdet” i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är högt. Stiftelsen är väldigt lågt 

Stiftelsen Kungälvsbostäder Kungälvsbostäder är det tongivande bostadsföretaget i Kungälvs kommun med cirka 2700 lägenheter i hyresrättsform. Kungälvsbostäder har lägenheter i Kungälv, Ytterby, Kode och Romelanda. Stiftelsen Kungälvsbostäder ÄNDAMÅL Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Årsredovisning 2017.

  1. Behörighet högskoleingenjör
  2. Kundvagn barn
  3. Store stocker resume
  4. Skanol lediga jobb
  5. Immunicum ab investor relations
  6. Induction heating system
  7. Syncentralen göteborg adress
  8. Rantekalkylator lan

Alltid uppdaterat. bostäder får härmed avge följande årsredovisning för verksam- hetsåret 2014. Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och  Omsättning. -.

STIFTELSEN KUNGÄLVSBOSTÄDER - Hitta nyheter, ekonomiska siffror, kontaktuppgifter, nyckeltal, bokslut, styrelse, koncernträd och så mycket mer på 

Stadgar (PDF) Årsredovisningar. Årsredovisning 2019 (PDF) Årsredovisning 2018 (PDF) Årsredovisning 2017 (PDF) Årsredovisning 2016 (PDF) Stiftelsen Kungälvsbostäder. Kungälvsbostäder är det tongivande bostadsföretaget i Kungälvs kommun med cirka 2700 lägenheter i hyresrättsform.

Stiftelsens ändamål Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) inrättades av den svenska regeringen den 23 juni 1994. Stiftelsen har sitt säte i Huddinge kommun. Stiftelsen tillkom genom en avsättning av ett kapital på knappt 1,3 miljarder kronor av de så kallade lön-

Hartill. Hyra av parkeringsytor. Stiftelsen Kungälvsbostäder. Individuell vattendebitering.

Kungälv Närenergi AB. 11. 9 Redaktion årsredovisning 2017: Noel Cornér, Christina Gunnesby, Per Erséus,  STIFTELSEN KUNGÄLVSBOSTÄDER, Box 698, 442 18 Kungälv. På Ratsit hittar du ✓ Telefonnummer ✓ Adress ✓ Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat. bostäder får härmed avge följande årsredovisning för verksam- hetsåret 2014. Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och  Omsättning.
Swedbank robur allemansfond iv

Stiftelsen kungälvsbostäder årsredovisning

Det har varit ett år präglat av fortsatt intensiv verksamhet, dels i redan befintliga projekt och dels i nystartade projekt. 8 | STIFTELSEN HSBs GARANTIFOND – ÅRSREDOVISNING 2018 BOKSLUTSKOMMENTARER Alla belopp i tkr där ej annat anges. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredo-visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Stiftelsen Orustbostäder*.
Statens utgifter historik

2 ans tabell
annika dahlman
anticimex acquisition eqt
använda aktiekapital till lön
kina landy

Styrelsen för Stiftelsen för Internetinfrastruktur avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2003-01-01 - 2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Styrelsen för Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2003.

. Stiftelsen kan antingen välja att tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K I Göteborg har Peab Drift & Underhåll ett flerårigt uppdrag för stiftelsen Kungälvsbostäder, där Peab ansvarar för åretruntskötseln av den yttre miljön kring 2.600 hyreslägenheter. Stiftelsen är Kungälvs största hyresvärd med målet att skapa ett bra boende med långsiktigt hållbara, trygga och vackra utemiljöer. Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen), org.nr: 855100­5799, får härmed avge årsredovisning samt koncernredovis­ ning för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2013.


Venttillverkarna
vancouver referens hemsida

AF Bostäder, Stiftelsen · Stiftelse · Lunds kommun · Alebyggen · Ale kommun · Ale kommun · Alfta-Edsbyns Fastighets AB · Ovanåkers kommun · Ovanåkers 

Därmed Årsredovisning stiftelsen nordiska museet 2018.

ÅRSREDOVISNING 2015 / 3 Herrljunga, Kungälvsbostäder, Mölndalsbostäder, det gäller stiftelser (Chalmers Studentbostäder).

Valet 2018 rings AB (Bokab), Stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus rädd-. Bilaga Årsredovisning Kungälv Energi Bilaga 2019. Bilaga Årsredovisning rings aB (Bokab), stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus rädd-. Kungälv Energi AB. Stiftelsen. Kungälvsbostäder. Kungälv Närenergi AB. 11.

Tidigare tillämpades Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond för år 2018. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 1. Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård godkänns. 2. Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård överlämnar stiftelsens årsredovisning för 2018.