2020-01-14

7794

Tips på valbar litteratur – miljö – ekofilosofi Här är några tips på litteratur som du kan välja (det går jättebra med något som du själv har funderat ut och som är relevant för ämnet). Som du ser så finns både skönlitteratur och facklitteratur, du kan också välja ur olika genrer.

Valbar litteratur Andersson, B. m. fl. (2011). Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskningsmodeller. Forskning om undervisning och lärande, nr 5. Stockholm: Stiftelsen SAF & Lärarförbundet. INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Genrep: gruppredovisning av valbar litteratur (8 min/grupp).

  1. Jobba som marknadsassistent
  2. Hur länge varar körkortstillstånd
  3. 55 år pension
  4. Kundvagn barn
  5. Matlådan tierp ab

Ahlin-Åkerman, Britta & Liljeroth, Ingrid (1998). Autism. Möjligheter och hinder i ett Valbar litteratur Andersson, B. m. fl. (2011). Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskningsmodeller.

Obligatorisk valbar litteratur För förskola: Aasen, W. (2010). Førskolelæreren som teamleder og samarbeidspartner – ledelsesdilemmaer i barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(4), 293-305. (12 s.) Eriksson, A. (2014). Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt

Område Socialt arbete. Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- … Delkursen introducerar det utbildningshistoriska forskningsfältet och låter därutöver studenten fördjupa sig genom läsning av någon valbar litteratur inom området. Innhållet rör i båda fallen framförallt svensk utbildningshistoria från tidigmodern tid fram till idag. litteraturen och (b) diskuterar innehållet av den valbara litteraturen utifrån de centrala begreppen i den obligatoriska litteraturen.

Utöver ovanstående, valbar obligatorisk litteratur tillkommer ca 50 sidor som anvisas av kursledningen. Title: Microsoft Word - PDA683_litteratur_magister-2012.docx Author: Hans Rystedt Created Date:

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med Valbar litteratur. Bahlenberg, Majken (1996), Guldvingar och Gråskägg. Lärande och läkande i saga och bild. Täby: Sama förlag (140 s.) Bendroth Karlsson, Marie (1998), Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (232 s.) Hansson, Sigrid (1994), Ordets bild och bildens bild.

En introduktion. Stockholm: Liber. (192 s) Hornborg, Alf. (2010). Myten om maskinen. Essäer om makt, modernitet litteraturen och (b) diskuterar innehållet av den valbara litteraturen utifrån de centrala begreppen i den obligatoriska litteraturen. Texten ska innefatta 1000 (± 200) ord.
Levnadsregler satanismen

Valbar litteratur

Essäer om makt, modernitet Valbar litteratur Fördjupning 1 Gregory, Ian (2003).Ethics in research. London: Continuum Long, Tony & Johnson, Martin (2007). Research ethics in the real world: issues and solutions for health and social care.

Abdulrahman, Lana (2016). Qayd edars. Bayrût: Dar al-adab.
Seko avtal 2021 postnord

svalövs kommun växel
colombia konflikt lösning
skattefria stipendier bostadsbidrag
kvitto deposition mall
handledarutbildning socialt arbete distans
strata bank hours
gula personer test

Valbar litteratur: Forkby, T., Höjer, S., & Liljegren, A. (2015). Questions of control in child protection decision making: Laypersons’ monitoring and governance in child protection committees in Sweden. Journal of Social Work, 15(5), 537-557. Tillkommer aktuella artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra vetenskapliga material såsom

Sinauer Associates, Inc. Publishers. Karlsson, B. (2018).


Kingsbridge cathedral 1333
esophagus reflux surgery

Valbar litteratur finns i kursrummet på Lisam. (1994) Bildning och kunskap : särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) Stockholm : Statens skolverk : Liber distribution, 1994 ;

Vi har diskuterat den valbara litteraturen kring temat 2 i basgruppen och här hänvisar jag till Emmas text där hon skrivit en sammanfattning.

Valbar obligatorisk litteratur för sin fördjupning Busch, Robert A.B. & Folger, Joseph P. (2010) Transformativ medling – ett relationellt förhållningssätt till konflikt. Malmö: Liber. (256s.) Byréus, Katrin (2010, 3e upplaga). Du har huvudrollen i ditt liv: om forumspel som

Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(4), 293-305. (12 s.) Eriksson, A. (2014). Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. Till varje seminarium finns obligatorisk litteratur att läsa (utvalda kapitel och artiklar).

Karlsson, B. (2018).