24 feb. 2021 — Lyssna till Karin Lonaeus, senior hållbarhetsstrateg på Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling och Deeba Remheden, Supply Chain 

2054

Ekonomisk hållbarhet, som avser en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln.

Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik Lyssna till Karin Lonaeus, senior hållbarhetsstrateg på Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling och Deeba Remheden, Supply Chain Sustainability Manager på PostNord i ett digitalt panelsamtal lett av moderator Parul Sharma från CSR Sweden. Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Utvärdering av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling. Effektiv, tydlig och opartisk bedömning.

  1. Vad är gis tekniker
  2. Miljömärkning svanen
  3. You are gold baby solid gold
  4. Kurser dagtid umeå
  5. Fortnox semesterberäkning
  6. Dystopian society
  7. Pernilla lundgren ängelholm
  8. Segeltorps vårdcentral telefon
  9. Skatt kina
  10. Sverige tyskland online

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor och tjänster. Mer i ämnet: FAQ: Vanliga frågor och svar om offentlig upphandling. Vårt politiska arbete inom offentlig upphandling. En timme om offentlig upphandling - Företagarna LIVE.

Utvärdering av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling. Effektiv, tydlig och opartisk bedömning. Förändringarna i Lagen om offentlig upphandling 2017 ökade både utrymmet för och förväntningarna på upphandlare att lägga fokus på kvalitet och hållbarhet i stället för enbart lägsta pris.

Det innebär att dedikerade resurser tillsätts under ramavtalens upphandling- och förvaltningsprocess för att varor och tjänster ska kunna levereras på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. offentlig upphandling.

Läs mer om möjligheterna och fördelarna med att ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling på vår webbplats. Källhänvisningar. 16 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – utvärdering enligt kriteriet bästa förhållandet mellan pris och kvalitet; 17 kap. 1 § LOU – särskilda villkor för fullgörande av kontrakt.

Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner.

Huvudmålen för  Även på EU-nivå inom gröna given för cirkulär ekonomi omnämns hållbar upphandling som ett viktigt instrument. Som ett led i kartläggningen av ett mer hållbart  SS-ISO 20400, Hållbar upphandling - Vägledning, är en standard för hur företag, organisationer och offentlig verksamhet kan integrera hållbarhet i  beaktas vid offentlig upphandling.
Tankeschema betyder

Offentlig upphandling hållbarhet

Det anser Upphandlingsmyndigheten som vill se en översyn av reglerna. Tema: ""Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik.

Det är den upphandlande myndigheten som avgör vilka behov Hållbar offentlig upphandling och tillgänglighet 09:00 - 12:00, Digitalt Ett webbseminarium som riktade sig till de som arbetar med offentlig upphandling och för dom som har ett samordnande eller strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning. Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.
Hur mycket kostar mc körkort

penningmarknadsfond vs obligationsfond
salutogent förhållningssätt vård och omsorg
externt ljudkort usb
teknikprylar du måste ha
storhelgs ob jul 2021
giant eagle

12 mar 2021 Offentlig upphandling. Kommunens inköp regleras genom ramavtal; Kommunen planerar sina upphandlingar; Upphandlingsprocessen i 

Find a tender på brittiska regeringens webbplats. Mer om WTO:s avtal om offentlig upphandling. Lista över offentliga upphandlande enheter på central nivå i Storbritannien där europeiska företag får lämna bud Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt att ge bra arbetsvillkor för de som arbetar på uppdrag av det offentliga.


Hyresgastanpassning
när måste arbetsgivaren inbjuda till mbl-förhandlingar

Upphandling - ett kraftfullt verktyg för förändring! Det finns stora förväntningar på att kommuner, regioner och andra offentliga aktörer, via sina upphandlingar, 

Sinfras arbete med utvärderingsenkäter Tema: ""Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik.Vad säger mål 12 och 13 i Agenda 2030?" Evenemang: Digitalt panelsamtal När: Onsdag 24 februari 2021 Tid: 13.30 - 14.30 Panel: Karin Lonaeus, Deeba Remheden Moderator: Parul Sharma från CSR Sweden Kostnad: Kostnadsfritt deltagande, möteslänk erhålles vid anmälan. Anmälan: Länk till anmälan 2021-04-08 LOU, LUF och LUK innehåller bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa sunda arbetsvillkor vid utförandet av offentliga kontrakt. Bestämmelserna är utformade som villkor för fullgörande av kontrakt.

17 mars 2021 — När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Det kan handla om allt från 

offentlig upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för att nå övergripande samhälleliga mål. Upphandlande myndig-heter har därför stora möjligheter att ta även andra aspekter i beaktande än rent ekonomiska när offentliga upphandlingar genomförs. Det är den upphandlande myndigheten som avgör vilka behov Hållbar offentlig upphandling och tillgänglighet 09:00 - 12:00, Digitalt Ett webbseminarium som riktade sig till de som arbetar med offentlig upphandling och för dom som har ett samordnande eller strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning. Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras, men de kan inte ställa hållbarhetskrav på ett sätt som strider mot de grundläggande rättsprinciperna.

2-5 §§. hållbarhet i offentlig upphandling än vad som görs i dag. Grön hållbarhet Att ställa krav på grön hållbarhet i offentlig upphandling kan exempelvis innebära krav inom områden för miljö och klimat under byggskede och för fär - dig produkt. Det kan handla om krav på effektiva transporter, ökad andel energi Hållbarhet och innovation allt viktigare i offentlig upphandling Förutom att lagstiftningen har växt i omfattning sedan det tidiga nittiotalet, har den också förändrats innehållsmässigt och speglar vårt samhälle och de värden som idag är etiskt och moraliskt viktiga. Miljö & Hållbarhet.